Alinsunod sa RA 11934 o SIM CARD REGISTRATION ACT na nilagdaan kamakailan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos.
I-click lamang ang mga sumusunod na link para sa mabilis na pagpaparehistro.
Smart/TNT/SUN: https://simreg.smart.com.ph/
Globe/TM/GOMO: https://new.globe.com.ph/simreg
DITO: https://dito.ph/sim-registration
Paalala: I-screenshot o i-save ang reference number baka kailanganin sa hinaharap at maging mapanuri sa mga link na iyong pipindutin para makaiwas sa mga mapanlinlang online.

AKSYONG KABSAT. The Santiago City Action Center caters programs that provide assistance for medical, financial and burial.

SIMPLENG PROSESO, MABILIS NA SERBISYO. This serves as our administration mantra – enabling the Local Government to provide immediate assistance especially on emergency situations.

KAISAKA Programs of the City Government of Santiago ensure the continuous provision of Medical, Financial and Burial Assistance for poor, marginalized, vulnerable, and disadvantaged individuals.